Posty

Wyświetlanie postów z listopad, 2019

Emocjonalny ład - O dumie

To, czy poczujesz dumę zależy od Twojego stosunku do własnych norm, zasad, celów. Od tego o czym i jak myślisz, od tego czy bierzesz odpowiedzialność za własne poczynania. O dumie często mówi się w kontekście zdarzeń, dokonań tzw wielkich. Szkoda, bo można i warto ją odczuwać gdy samemu dla siebie spełniło się  coś ważnego. Jestem dumna z siebie ilekroć zmobilizuję się by pochodzić z kijkami po lesie, bo wartością jest dla mnie ruch. Duma osadza nas w poczuciu własnej wartości a to przyciąga do nas innych ludzi. Im jest z nami wtedy milej i łatwiej, my czujemy większy spokój.

https://youtu.be/LInXqjvX5-8

Audycja Łady Bobrowskiej-Drozda w dniu 22.11.2019 dla radia ChilliZet

Emocjonalny lad - o motywacji

O motywacji można godzinami, bo to temat rzeka, w psychologii podejmowany przez badaczy od lat. Menedżerowie zazwyczaj narzekają na niedostatek narzędzi do motywowania. A w dobie zarządzania zespołami wirtualnymi, projektowymi zauważają, że tzw stare metody motywowania są nieadekwatne. 
To, co działa zawsze i niezmiennie to rozmowa. By była motywująca wymaga starania i uwagi, choć "treści drugiej osoby nie są moje", jak powiedział to mój gość w audycji.

https://youtu.be/i5Xon-md_MQ

Audycja Łady Bobrowskiej-Drozda z udziałem Macieja Zarembskiego w dniu 15.11.2019 dla radia ChilliZet

Emocjonalny ład - o mediacjach

Naprawianie dowolnej relacji wymaga starania. Dobrze wiedzieć, że pomocne w tym celu mogą być mediacje. Służą głównie temu by obie strony usłyszały wzajemnie swoje potrzeby. Choć różnią się opiniami i oceną sytuacji a także przeżywają przy tym sporo emocji obecność bezstronnego mediatora może im pomóc by się na swoich stanowiskach nie okopać. Konflikty, w których pomagają mediatorzy mogą dotyczyć spraw zawodowych i prywatnych. Wymagają od mediatora uważności, powściągania własnych emocji, dystansu do przedmiotu sporu między stronami. Miarą skuteczności mediacji wcale nie musi być np odstąpienie od zamiaru rozstania ale to, że strony wzajemnie usłyszą o jakich wzajemnych potrzebach nie były w stanie dotąd rozmawiać. W dobie gdy chcemy we wszystkim szybkich rozstrzygnięć mediacja jawi się jako metoda "renowacji" przy pomocy zapomnianych technik. I właśnie dlatego bardzo odświeżających.

https://youtu.be/yjQIQfJnQA0

Audycja Łady Bobrowskiej-Drozda z udziałem Beaty Kosiackiej w dni…

Emocjonalny lad - przeciw dyskryminacji

Jesteśmy coraz bardziej świadomi przejawów dyskryminacji. Widzimy przejawy stereotypowego myślenia, uprzedzeń. Dostrzegamy też nie tylko wyraziste, mocne przykłady takich zachowań ale również te bardziej subtelne. Takie, które mają miejsce w naszych zdawałoby się dobrze oswojonych środowiskach np. w miejscu pracy, z ludźmi, których znamy od dawna. Nasz rozwój jako społeczeństwa również tego dotyczy.

https://youtu.be/aXdlhKgVK6Q

Audycja Łady Bobrowskiej-Drozda z udziałem Karoliny Kędziory w dniu 31.10.2019 dla radia ChilliZet