Posty

Emocjonalny ład o kobiecości

Kobieca tożsamość jest budowana z przekazów kulturowych, norm/zasad przekazywanych przez nasze przodkinie, mają na nią wpływ wzorce społeczne, stosunek do własnego ciała. Kobiecość kształtuje się od dzieciństwa, przeżywa różne momenty zwrotne gdy w toku życia wchodzimy w kolejne role i przeżywamy kolejne stopnie świadomości. Kobiecość ma ścisły związek z naszą cielesnością, seksualnością. To jak o nich myślimy, jak je przeżywamy wpływa na to w jaki sposób się jako kobiety w świecie poruszamy i co na swój temat przekazujemy. Jeśli konstrukt kobiecości traktujemy jako konstrukt zewnętrzny to się porównujemy, co prowadzi zwykle do niezadowolenia. Ale jeśli odkrywając kobiecość myślimy o tym jak same jej doświadczamy i uczymy się własnego ciała - uczymy się wdzięczności do niego. Posłuchaj rozmowy

https://youtu.be/fsdXBuD6Cuo

Audycja Łady Bobrowskiej-Drozda z udziałem dr Alicji Długołęckiej w dniu 17.07.2019 dla radia ChilliZet

Emocjonalny ład - O storytellingu

Przyjaciółmi opowiadanej historii są rzeczowniki, czasowniki i morał. Oszczędzaj na przymiotnikach. Historie, które się nam przydarzają niosą ze sobą moc doświadczenia i emocji, które mu towarzyszyły i zostają przywołane ponownie. Ktoś kto opowiada o sobie anegdotę albo zdarzenie, którego znaczenie odnajduje ponownie w obecnej sytuacji wywiera wpływ silniejszy niż jakakolwiek teoria. Pamiętamy historie własne i pamiętamy te - innych - które zostawiły w nas ślad emocjonalny.
Posłuchaj rozmowy:  https://youtu.be/om7V3t7QMh0

Audycja Łady Bobrowskiej-Drozda z udziałem Małgorzaty Borowskiej w dniu 10.07.2019 dla radia ChilliZet

Emocjonalny ład - Planowanie przestrzenne jako sposób na okiełznanie emocji miejskich

"Samochodoza", białe plamy na mapach komunikacji, korki, dramat mieszkaniowy to przykłady problemów, które dotykają mieszkańców polskich miast. Linie podziałów wynikają z interesów grup społecznych, polityki, niedostatecznej znajomości potrzeb albo faworyzowania jakichś grup użytkowników miast. Miasta jako organizmy są najczęściej źródłem trudnych emocji: bezradności, irytacji, złości. Nadzieją i pewnym pocieszeniem mogą być inicjatywy (np. w Warszawie niedawno otwarte nowe baseny w parku Moczydło albo masowe udostępnienie rowerów miejskich) czy fakt, że w polskich miastach nie ma slumsów. Ale to ciągle mało... Miasta pozostaną źródłem naszych frustracji. Posłuchaj rozmowy:

https://youtu.be/UU1mW6FIWCQ 

Audycja Łady Bobrowskiej-Drozda z udziałem Łukasza Drozdy w dniu 03.07.2019 dla radia ChilliZet


Emocjonalny ład - O grach emocjonalnych w relacjach

Zawsze nam o coś chodzi w relacjach z innymi. Ale bywa, że nie wyrażamy potrzeb wprost, ukrywamy je albo nawet nie jesteśmy ich świadomi. W nasze relacje wkradają się gry. To dzięki innym ludziom, których one dotyczą możemy się przekonać na czym te gry polegają i o co nam w nich chodzi. "Zauważ mnie", "Pomóż mi", "Księżniczka lub królewicz". O takich grach rozmawialiśmy z Maćkiem Zarembskim. Posłuchaj rozmowy.

https://youtu.be/A9PuBwZpHlA

Audycja Łady Bobrowskiej-Drozda z udziałem Macieja Zarembskiego w dniu 26.06.2019 dla radia ChilliZet


Emocjonalny ład - O niepełnosprawnościach

To było specjalne wydanie Emocjonalnego ładu w ChilliZet. 15 czerwca poprowadziłam debatę plenerową z udziałem ekspertów: Marty Skierkowskiej, Agnieszko Zacharczuk, Małgorzaty Pacholec i Tomka Manikowskiego. Każda z tych osób zna zagadnienie z autopsji choć z różnych perspektyw. Mają za sobą różne doświadczenia ale niechby wszyscy mieli tyle optymizmu w życiu co Oni! Czułam radość prowadząc tę rozmowę, choć upał był niemiłosierny. Serdeczne podziękowania moim Gościom - raz jeszcze. Posłuchaj rozmowy:

https://youtu.be/vTpCWxcg0p0

Audycja Łady Bobrowskiej-Drozda z udziałem Marty Skierkowskiej, Agnieszki Zacharczuk, Małgorzaty Pacholec i Tomasza Manikowskiego w dniu 15.06.2019 dla radia ChilliZet

Emocjonalny ład - Seksualność jako intymność

Emocjonalny ład - O smutku optymistycznie

Przy społecznym nastawieniu na działanie i sprawczość przeżywanie smutku i towarzyszącego mu zwolnienia tempa nie idzie w parze. Ale smutek, jak każda emocja, ma swoje funkcje i sens. Dzieci świetnie umieją nam to pokazać, warto się od nich uczyć bycia smutnym i radzenia sobie z takimi stanami. Samo dopuszczenie smutku do przeżywania jest ożywcze i przynosi ulgę a dalej mogą zostać odkryte niezaspokojone potrzeby, zawiedzione nadzieje,  podważone przekonania. Smutek to co innego niż udręka, warto ze smutkiem się zaznajomić, by w nią nie popaść.

https://youtu.be/itZ_tBnVku8


Audycja Łady Bobrowskiej-Drozda z udziałem Macieja Zarembskiego w dniu 12.06.2019 dla radia ChilliZet