Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2019

Emocjonalny ład - o stresie

Radość, która przytłacza i burzy równowagę emocji to eustres. Lęk, który powoduje taki sam efekt to dystres. Przeżywamy go zarówno z powodów zewnętrznych jak i wewnętrznych, doświadczeń pozytywnych i negatywnych. Stres jest wtedy gdy tracimy zdolność opanowania emocji, reagujemy nie kontrolując ich. Fachowiec (psycholog, psychiatra), do którego udamy się po pomoc - zwłaszcza gdy przychodzi nam być w stresie przez długi czas - dostrzeże szereg przejawów stresu w zachowaniu, dopyta o sytuacje, które z występowaniem stresu mogą się wiązać. To bywa konieczne aby nie dopuścić do poważniejszych następstw jak np. wypalenie, depresja. Sposobu przeżywania stresu warto się uczyć i to oznacza uczenie się siebie. Przydatne w tym są np. rozwojowe warsztaty, które nas zaciekawią. Stresu z życia całkiem nie wyeliminujemy ale możemy samemu sobie pomagać i siebie przed nadmiernym stresem chronić. Rozmowy posłuchasz tu:

https://youtu.be/ul3UnycDe58

Audycja Łady Bobrowskiej-Drozda z udziałem dr Mirosławy …

Emocjonalny ład o kobiecości

Kobieca tożsamość jest budowana z przekazów kulturowych, norm/zasad przekazywanych przez nasze przodkinie, mają na nią wpływ wzorce społeczne, stosunek do własnego ciała. Kobiecość kształtuje się od dzieciństwa, przeżywa różne momenty zwrotne gdy w toku życia wchodzimy w kolejne role i przeżywamy kolejne stopnie świadomości. Kobiecość ma ścisły związek z naszą cielesnością, seksualnością. To jak o nich myślimy, jak je przeżywamy wpływa na to w jaki sposób się jako kobiety w świecie poruszamy i co na swój temat przekazujemy. Jeśli konstrukt kobiecości traktujemy jako konstrukt zewnętrzny to się porównujemy, co prowadzi zwykle do niezadowolenia. Ale jeśli odkrywając kobiecość myślimy o tym jak same jej doświadczamy i uczymy się własnego ciała - uczymy się wdzięczności do niego. Posłuchaj rozmowy

https://youtu.be/fsdXBuD6Cuo

Audycja Łady Bobrowskiej-Drozda z udziałem dr Alicji Długołęckiej w dniu 17.07.2019 dla radia ChilliZet

Emocjonalny ład - O storytellingu

Przyjaciółmi opowiadanej historii są rzeczowniki, czasowniki i morał. Oszczędzaj na przymiotnikach. Historie, które się nam przydarzają niosą ze sobą moc doświadczenia i emocji, które mu towarzyszyły i zostają przywołane ponownie. Ktoś kto opowiada o sobie anegdotę albo zdarzenie, którego znaczenie odnajduje ponownie w obecnej sytuacji wywiera wpływ silniejszy niż jakakolwiek teoria. Pamiętamy historie własne i pamiętamy te - innych - które zostawiły w nas ślad emocjonalny.
Posłuchaj rozmowy:  https://youtu.be/om7V3t7QMh0

Audycja Łady Bobrowskiej-Drozda z udziałem Małgorzaty Borowskiej w dniu 10.07.2019 dla radia ChilliZet

Emocjonalny ład - Planowanie przestrzenne jako sposób na okiełznanie emocji miejskich

"Samochodoza", białe plamy na mapach komunikacji, korki, dramat mieszkaniowy to przykłady problemów, które dotykają mieszkańców polskich miast. Linie podziałów wynikają z interesów grup społecznych, polityki, niedostatecznej znajomości potrzeb albo faworyzowania jakichś grup użytkowników miast. Miasta jako organizmy są najczęściej źródłem trudnych emocji: bezradności, irytacji, złości. Nadzieją i pewnym pocieszeniem mogą być inicjatywy (np. w Warszawie niedawno otwarte nowe baseny w parku Moczydło albo masowe udostępnienie rowerów miejskich) czy fakt, że w polskich miastach nie ma slumsów. Ale to ciągle mało... Miasta pozostaną źródłem naszych frustracji. Posłuchaj rozmowy:

https://youtu.be/UU1mW6FIWCQ 

Audycja Łady Bobrowskiej-Drozda z udziałem Łukasza Drozdy w dniu 03.07.2019 dla radia ChilliZet